สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง


1.  นายวิระ  เปี่ยมอินทร์                ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

2.  นายเฉลิม  สามสาหร่าย          ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

3.  นายอนันต์  วงษ์บุญตรี            ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง 

 

 

 

view