http://pihuchang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 คณะผู้บริหาร

 พนักงาน อบต.

 สมาชิกสภา อบต.

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/09/2009
อัพเดท20/10/2017
ผู้เข้าชม197,740
เปิดเพจ291,508

บริการ

สอบราคา

 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้างทั้ง ๗ หมู่บ้าน มีดังนี้

 

หมู่ที่ ๑ ได้แก่

๑.  นายสนม  อ่อนสอาด  

๒.  นายไพวัลย์  วงษ์บุญตรี

 

หมู่ที่ ๒ ได้แก่

๑.  นายกังวล  เกิดศรีชัง

๒.  นายอำพร  อยู่ทองบุญ

 

หมู่ที่ ๓ ได้แก่

๑.  นายทวี  เปี่ยมอินทร์

๒.  นายสุนทร  ก้อนทอง

 

หมู่ที่ ๔ ได้แก่

๑.  นายธนากร  ย้อยสกุล

๒.  นายหน่อย  โพธิ์น้อย

 

หมู่ที่ ๕ ได้แก่

๑.  นายทน  แป้นโก๋

๒.  นายสุชาติ  ทองคงหาญ

 

หมู่ที่ ๖ ได้แก่

๑.  นายวิชัย  บัญญัติ

๒.  นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีสังวาลย์

 

หมู่ที่ ๗ ได้แก่

๑.  นายธงชัย  อังเพชร

๒.  นายมงคล  ทองเต่าหมก

 

 

 

 

view

 ประชาสัมพันธ์

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view