http://pihuchang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 คณะผู้บริหาร

 พนักงาน อบต.

 สมาชิกสภา อบต.

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/09/2009
อัพเดท20/10/2017
ผู้เข้าชม197,733
เปิดเพจ291,501

บริการ

สอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก

ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ขอม

ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Clickประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดเล็ก ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไผ่ขอม

ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Clickประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง

จ้างเหมาจัดทิ้งกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Click


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง

จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช บริเวณคลองนครชัยศรี 4 บริเวณคลอง สปก.B

บริเวณคลอง สปก.C และบริเวณคลองไผ่ขอม - คลองคูเมือง หมู่ที่ 6

ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Clickview

 ประชาสัมพันธ์

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view