สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่สาธารณะ

ลาดอ้ายกอก หมู่ที่3 ตำบลไผ่หูช้าง

 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Clickเรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click


เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่สาธารณะ

ลาดอ้ายกอก หมู่ที่3 ตำบลไผ่หูช้าง

 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Clickเรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง

บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 5 และหมู่ที่ 6

 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Click


view