http://pihuchang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 คณะผู้บริหาร

 พนักงาน อบต.

 สมาชิกสภา อบต.

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/09/2009
อัพเดท20/10/2017
ผู้เข้าชม197,722
เปิดเพจ291,490

บริการ

สอบราคา


ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน

(๑)  พนักงานส่วนตำบล   ๗   คน   ประกอบด้วย 

         -  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ๑  คน            

         -  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ๑  คน   

         -  กองคลัง  ๓  คน                                              

         -  กองช่าง  ๑  คน                                             

         -  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     -          

         -  กองสวัสดิการสังคม  ๑  คน                      

(๒)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๙  คน                     

(๓)  พนักงานจ้างทั่วไป  ๔  คน                            

(๔)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ๔  คน         
view

 ประชาสัมพันธ์

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view