http://pihuchang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 คณะผู้บริหาร

 พนักงาน อบต.

 สมาชิกสภา อบต.

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/09/2009
อัพเดท20/10/2017
ผู้เข้าชม197,719
เปิดเพจ291,487

บริการ

สอบราคา

สภาพทางสังคม

 

การศึกษา

              -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           1                   แห่ง

              -    โรงเรียนประถมศึกษา                        1                   แห่ง

              -    โรงเรียนมัธยมศึกษา                         1                   แห่ง

              -    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน             2     แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

              -          วัด / สำนักสงฆ์                        1                   แห่ง

การสาธารณสุข

              -          โรงพยาบาลของรัฐขนาด          -           เตียง        -        แห่ง

              -          สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน           1                   แห่ง

              -          สถานพยาบาลเอกชน                            -                    แห่ง

              -          ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                          -                    แห่ง

              -          อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ        100               

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

              -          ที่พักตำรวจชุมชนประจำตำบล                  1                   แห่ง

 

view

 ประชาสัมพันธ์

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view