http://pihuchang.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 คณะผู้บริหาร

 พนักงาน อบต.

 สมาชิกสภา อบต.

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/09/2009
อัพเดท20/10/2017
ผู้เข้าชม197,715
เปิดเพจ291,483

บริการ

สอบราคา

  - ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

    ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่หูช้าง  click


  - ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

    ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรง ตำบลไผ่หูช้าง  click 


  - ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

    ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะเล็ก ตำบลไผ่หูช้าง  click 

 

  - ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  click


  - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


  - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรง ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


  - ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 7 บ้านเกาะเล็ก ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  

  - ประกาศผลการพิจารณาการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


   - ประกาศผลการพิจารณาการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 2 บ้านหนองปรง ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


   - ประกาศผลการพิจารณาการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

    หมู่ที่ 7 บ้านเกาะเล็ก ตำบลไผ่หูช้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) click  


   - ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  click    

 

 

view

 ประชาสัมพันธ์

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view