วันดินโลก
 • 19 พฤศจิกายน 2018
 • 6
 • 0
อ่านต่อ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 • 15 พฤศจิกายน 2018
 • 20
 • 0
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click
อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 14 พฤศจิกายน 2018
 • 17
 • 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click
อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 14 พฤศจิกายน 2018
 • 16
 • 0
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง Click
อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 2 พฤศจิกายน 2018
 • 28
 • 0
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 Click
อ่านต่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง
 • 8 ตุลาคม 2018
 • 62
 • 0
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ตอบ ดู
ดูกระทู้ทั้งหมด