ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • 29 April 2019
 • 10
 • 0
  รัฐบาลประกาศเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ต...
อ่านต่อ
รายงานผลวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • 3 April 2019
 • 22
 • 0
  ประชาสัมพันธ์สรุปผลวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม...
อ่านต่อ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 • 15 November 2018
 • 58
 • 0
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click
อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 14 November 2018
 • 54
 • 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click
อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 14 November 2018
 • 47
 • 0
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง Click
อ่านต่อ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 2 November 2018
 • 61
 • 0
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 Click
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ตอบ ดู
ดูกระทู้ทั้งหมด